O mne


Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

viac ako 20 rokov sa špecializujem v odbore veterinárna oftalmológia. Štúdium na Vysokej škole veterinárnskej som ukončila v roku 1987, ako jedna z najlepších študentiek, s červeným diplomom a vyznamenaním.

Vzhľadom k vynikajúcim štúdijným výsledkom som hneď po ukončení štúdia dostala ponuku pracovať na Vysokej škole veterinárskej, neskôr (od roku 1993) Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde doteraz pôsobím na Klinike chirurgie, ortopédie a röntgenológie.
Zároveň, už viac ako 9 rokov pracujem aj na svojej súkromnej klinike v Košiciach – Veterinárna klinika Slon a Veterinárna ambulancia Čapajevova.

Som autorkou viac ako 290 vedeckých a odborných článkov so špecializáciou v chirurgii, ale najmä vo veterinárnej oftalmológii.
V rámci WSAVA (World Small Animal Association), národných a iných medzinárodných kongresov pravidelne prednáša v Poľsku, Bulharsku, Srbsku, Iráne, Českej republike a na Slovensku.
Usporiadúvam a organizujem kongresy, školenia a workshopy so zameraním na veterinárnu oftalmológiu.
Som členkou ESVO (Európskej asociácie veterinárnych oftalmológov) a pravidelne prezentujem výsledky svojej špecializácie na kongresoch ECVO.
V roku 2014 som založila Vychodoeurópsku asociáciu veterinárnych oftalmológov (EESVO), ktorej som prezidentom.

Nájdite ma na


 

 

Štúdium

1987
Ukončenie štúdia na vysokej škole veterinárskej ako jedna z najlepších študentiek, s červeným diplomom a vyznamenaním.

1999
Obhajoba dizertačnej práce na tému “Štúdium výskytu a terapia katarakty u psov” a získanie titulu PhD.

2005
Obhajoba habilitačnej práce na tému “Experimentálne a klinické štúdium diagnostiky a terapie chorôb rohovky u malých zvierat” a získanie titulu docent.

2014
Úspešná inaugurácia a získanie titulu profesorv odbore Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

Certifikáty

2007
certifikát na mikrochirurgické operácie katarakty (získaný vo Varšave)

2013
certifikát vnútroočnej chirurgie pre pokročilých chirurgov (získaný v Berlíne)

Najvýznamnejšie školenia a študijné pobyty

1993
Chirurgische Veterinärklinik der Justus – Liebig – Universität Giessen, Augenabteilung. pracovisko: Veterinárna oftalmológia (Dr. Neumann)

1994
University of FLORIDA, Department of small clinical science, Section of Comparative Ophthalmology. pracovisko: Veterinárna oftalmológia malých a veľkých zvierat (Prof. Gelatt, Prof. Brooks)

2001
Chirurgische Tierklinik, LMU Munchen. Pracovisko – Chirurgia malých zvierat, špecializácia oftalmológia (prof. Kőstlin, prof. Matiz)

2002
Klinik für Chirurgie und Augenheilkunde, Vetemeduni Vienna; Pracovisko: Chirurgia – veterinárna oftalmológia malých a veľkých zvierat (prof. B. Nell)

2003
Klinik für Chirurgie und Augenheilkunde, Vetemeduni Vienna; Pracovisko: Chirurgia – veterinárna oftalmológia malých a veľkých zvierat (prof. B. Nell)

2005
Klinik für Chirurgie und Augenheilkunde, Vetemeduni Vienna; Pracovisko: Chirurgia – veterinárna oftalmológia malých a veľkých zvierat (prof. B. Nell)