KOMPLEXNÉ TERAPIE OČÍ U VŠETKÝCH DRUHOV ZVIERAT

Posúdenie a stanovenie diagnózy

Vystavenie certifikátov na dedičné očné ochorenia

Terapie očných ochorení

OČNÉ VYŠETRENIE

Pri každom vyšetrení používame štrbinovú biomikroskopickú lampu a vykonávame priamu alebo nepriamu oftalmoskopiu.

Vyšetrenie prebieha podľa štandardného očného protokolu, vrátane:

 • neurologického - očného vyšetrenia,

 • Schirmerovho testu,

 • fluoresceínového testu,

 • testu s použitím bengálskej červenej,

 • meranie očného tlaku pomocou aplanačného tonometra (na stanovenie vnútroočného tlaku).

ĎALŠIE VYŠETRENIA

Na základe výsledkov očného vyšetrenia, sú ďalšie vyšetrenia zamerané na:

 • Cytologické vyšetrenie rohovky a spojovky (mikroskopické vyšetrenie buniek povrchu oka).

 • Histologické vyšetrenie útvarov v oblasti vonkajších a vnútorných častí oka, ako aj histologické vyšetrenie celej očnej gule (vyšetrenie sa vykonáva najmä pri nádorových ochoreniach).

 • Ultrasonografické vyšetrenie na posúdenie štruktúr a ochorení vo vnútri oka a za okom.

 • Elektroretinografia za účelom posúdenia funkcie sietnice.

 • Gonioskopia za účelom vyšetrenia iridokorneálneho uhla (miesta odtoku komorovej vody – pri podozrení na prítomnosť glukómu, čiže vysokého vnútroočného tlaku).

 • Meranie krvného tlaku pri očných ochoreniach súvisiacich s vysokým tlakom.

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY

Korekcia ochorení mihalníc (entropium, ektropium, nádory, plastiky po poraneniach a zjazvení tkaniva)

Kryoterapia nádorov na mihalniciach a terapia nesprávneho rastu rias (distichiáza, ektopická cília)

Korekcia ochorení tretej mihalnice (everzia, prolaps žľazy, nádory)

Všetky druhy mikrochirurgických zákrokov na rohovke pri úrazoch, na odstránenie cudzích predmetov, prekrytie defektov, vredov a perforácií rohovky amnionovou membránou, spojovkovým štepom, vlastnou rohovkou, odstránenie nádorov rohovky, odstránenie sekvestrov rohovky u mačiek

Terapia chronických vredov rohovky diamantovou brúskou

Terapia katarakty (sivý zákal šošovky) pomocou fakoemulzifikácie (prístroj Alcon Legacy 2000)

Vitrektómia – odsatie sklivca

Odstránenie vnútroočných nádorov

Terapia glaukómu (vysokého vnútroočného tlaku)

Chirurgické zákroky zamerané na odstránenie oka a jeho náhrady implantátmi

U koní všetky druhy zákrokov na mihalniciach, rohovke

Liečba mesačnej slepoty u koní vrátane implantácie cyklosporínového implantátu

TOP