Ak máte otázky, prosím kontaktujte ma

Odborné články - Psy

Hyphema u psov - etiológia, diagnostika a terapia

Hyphema je definovaná ako prítomnosť krvi v prednej očnej komore. Klinické prejavy hyphemy sú rôzne a sú ovplyvnené  množstvom krvi a dobou trvania výskytu v prednej očnej komore. K hypheme dochádza najčastejšie krvácaním z ciev dúhovky, avšak pôvodom krvácania môžu byť aj  cievy cievovky alebo sietnice. Prítomnosť  hyphemy môže byť ....

Použitie silikónovej protézy u psov

Nielen v humánnej, ale aj vo veterinárnej oftalmológii bolo popísaných  niekoľko chirurgických metód riešiacich  problém konečného štádia chronického glaukómu, ktorý je rezistentný na terapiu. K najednoduchšej a najrýchlejšej metóde patrí ....

Uveodermatologický syndróm u psa

Syndróm, ktorý sa prejavoval uveitídou, alopéciou, vitiligom, polióziou (šedivé vlasy) a dysakúziou (porucha sluchu) bol v humánnej medicíne prvý krát popísaný   Voghtom (1906) a Koyanagiom (1929). V štyridsiatych rokoch  doplnil ....

 

Najčastejšie ochorenia u mladých psov

Dedičné očné ochorenia u mladých psov predstavujú veľmi významnú skupinu ochorení najmä z dôvodu závažných porúch zraku vedúcim v mnohých prípadoch k úplnej slepote. Okrem zdravotných problémov je potrebné brať do úvahy ....

Prístup k pacientovi s nádorom mihalnice – operovať alebo ešte je „čas“

Nádory mihalníc sa u psov vyskytujú pomerne často, pričom 75 % z týchto nádorov je benígnych. K najčastejšie postihnutým plemenám patrí boxer, koker španiel (americký aj anglický)  a pudel. Aj napriek vysokej incidencii nádorov mihalníc v porovnaní s ....

Katarakta, alebo sivý zákal šošovky u psov - Informácie pre majiteľa

K najčastejším príčinám slepoty nielen u psov, ale aj u iných malých zvierat patria ochorenia rohovky, katarakta, glaukóm a degenerácie sietnice. Z uvedených ochorení len katarakta sa dá riešiť výlučne chirurgickým zákrokom. Katarakta u psov je v prevažnej väčšine viazaná na plemeno...

Odborné články - Mačky

 

Odborné články - Kone

Praktický manažment slepého koňa

Množstvo očných ochorení u koňa môže spôsobiť slepotu.   V mnohých prípadoch, aj  keď veterinárny lekár postupoval pri liečbe očného ochorenia správne, nemožno vždy zabrániť strate zraku. Ako som už spomínala v predchádzajúcom čísle, mesačná slepota je ....

Očné traumy u koní

Traumy oka a jeho okolia sa u koní vyskytujú pomerne často. Vo väčšine prípadov je ich príčinou prirodzený nadmerný temperament a intenzita, akou kone reagujú na nezvyčajné situácie v maštali, pri práci, ale aj keď sú voľne vypustené. Kone majú  uzatvorenú očnicu, ktorá ....

Mesačná slepota u koni

Mesačná slepota u koní (rekurentná uveitída koní, periodická oftalmia) je najčastejšou príčinou oslepnutia koní. Tak, ako u mnohých iných ochorení, aj pri mesačnej slepote príčina jej vzniku nie je jednoznačná a preto je neustále predmetom bádania mnohých vedeckých veterinárnych  tímov po celom svete. Pokiaľ sa pozrieme ....

Nové trendy v terapii rekurentnej uveitídy u koní

Tradičná terapia pri rekurentnej uveitíde u koní (ERU) (t.j. kortikosteroidy, mydriatiká a nesteroidné antiflogistiká) je zameraná na redukciu zápalu a minimalizáciu  následného permanentného poškodenia oka pri každom ďalšom aktívnom zápale. Táto tradičná terapia však nie je dostatočnou prevenciou ....

Odborné články - Malé zvieratá

Intraokulárne nádory

Vo veterinárnej praxi sa pomerne často stretávame s nádormi postihujúcimi očné tkanivo. Výskyt druhovo – špecifických  rozdielov má dôležitý vplyv na biologické správanie sa nádorov ako aj  na dlhodobú prognózu pacienta. Ak pôvodným miestom výskytu nádorov je oko, hovoríme o primárnych nádoroch, pri sekundárnych nádoroch  ....

Operácia katarakty phakoemulzifikáciou

K najčastejším príčinám slepoty nielen u psov, ale aj u iných malých zvierat patria ochorenia rohovky, katarakta, glaukóm a degenerácie sietnice. Z uvedených ochorení len katarakta sa dá riešiť výlučne chirurgickým zákrokom. Katarakta u psov je v prevažnej väčšine viazaná na ....

Využitie Cyclosporinu pri terapii očných ochorení u malých zvierat

Cyclosporin A (CsA) je cyklický polypeptid obsahujúci 11 aminokyselín, a ktorý má imunosupresívne účinky. Inhibuje imunitnú odpoveď sprostredkovanú T – bunkami a to blokovaním syntézy lymfokínov a ďalej vytváraním cytotoxických T – buniek závislých na B – bunkách. Po jeho úspešnej aplikácii pri transplantácii orgánov ....

Odborné články - Iné

Eviscerácia s implantáciou

Eviscerácia s implantáciou - prezentácia

Anatómia oka a vyšetrenie

Anatómia oka a vyšetrenie - prezentácia