Katarakta, alebo sivý zákal šošovky u psov – Informácie pre majiteľa

Úvod

K najčastejším príčinám slepoty nielen u psov, ale aj u iných malých zvierat patria ochorenia rohovky, katarakta, glaukóm a degenerácie sietnice. Z uvedených ochorení len katarakta sa dá riešiť výlučne chirurgickým zákrokom. Katarakta u psov je v prevažnej väčšine viazaná na plemeno.

Výber pacienta pre operáciu katarakty

Výber pacienta pred operáciou je veľmi dôležitý a vo veľkej miere ovplyvňuje úspech operácie. Operácia katarakty je rýchly, ale finančne veľmi náročný chirurgický zákrok, na ktorý výrazne vplýva pooperačná starostlivosť. Majiteľ musí počítať so starostlivosťou o pacienta po dobu 3 – 6 mesiacov. Pritom je potrebné podotknúť, že nie všetky operácie katarakty sú úspešné, aj keď samotný operačný zákrok prebehol bez akýchkoľvek komplikácií.

Vek zvieraťa

Vek zvieraťa nie je vždy absolútne ohraničujúcim faktorom .Výskyt komplikácií býva u psov nad 10 rokov podstatne častejší, ako u mladších jedincov a to z dôvodu, že jadro šošovky je podstatne tvrdšie

Temperament zvieraťa

Veľmi bojazlivé, agresívne zvieratá a excitované zvieratá by mali byť vylúčené pre chirurgický zákrok.

Príprava pacienta pred operáciou

Vo všeobecnosti predoperačná príprava zahrňuje:

  1. lokálnu aplikáciu mydriatík (lieky na rozširenie zreničky) – za účelom lepšej vizualizácie šošovky a tiež aj nekomplikovaného operačného zákroku
  2. ďalej je potrebné mať pod kontrolou intraoperačnú a pooperačnú uveitídu (zápal vnútorných očných tkanív) – aplikácia nesteroidných antiflogistík 30 min pred operačným zákrokom a v pooperačnom období minimálne po dobu 7 dní
  3. celková aplikácia antibiotík

Operačný zákrok

Samotný operačný zákrok sa skladá z niekoľkých krokov:

  1. otvorenie prednej očnej komory rezom cez rohovku
  2. aplikácia mydriatík a visko – materiálu do prednej očnej komory
  3. kapsulorexia – odstránenie predného puzdra šošovky
  4. phakoemulzáfikácia jadra šošovky
  5. zhodnotenie stavu zadného puzdra šošovky – prípadná zadná kapsulorexia
  6. opätovné naplnenie prednej očnej komory visko – materiálom
  7. sutúra rohovky v mieste incízie

Pre ďalšie informácie ohľadom operácie katarakty sa môžete obrátiť na našu veterinárnu kliniku: Veterinárna klinika „SLON“, Kalinčiakova 8, 04001 Košice
email: a.trbolova@gmail.com
č.tel.: 0907 638 682

TOP