Mesačná slepota u koní

Mesačná slepota u koní (rekurentná uveitída koní, periodická oftalmia) je najčastejšou príčinou oslepnutia koní. Tak, ako u mnohých iných ochorení, aj pri mesačnej slepote príčina jej vzniku nie je jednoznačná a preto je neustále predmetom bádania mnohých vedeckých veterinárnych tímov po celom svete. Pokiaľ sa pozrieme do histórie daného ochorenia, stretávame sa s teóriou vplyvu mesačného splnu (periodicita návratu ochorenia je približne každých 28 – 30 dní), alebo s teóriou vyššieho výskytu u svetlých – bielych koní. Na základe vedeckých štúdií bolo dokázaný vyšší výskyt u plemien appaloosa, arabských koní a na treťom mieste sa ocitli quater horse.

Ako už bolo vyššie uvedené, jednoznačná príčiny mesačnej slepoty nie je celkom známa. Vo všeobecnosti príčiny vzniku tohto ochorenia sú bakteriálne, vírusové, parazitárne a traumatické. Z výpočtu etiologických faktorov vyplýva aj spektrum vyšetrení, ktoré je potrebné vykonať pri vzniku daného ochorenia (ako napr. vyšetrenie krvného obrazu, biochemické vyšetrenie, analýza moču, vyšetrenie trusu a i.). Za najčastejšiu príčinu ochorenia sa považuje bakteriálna infekcia a následná imunologická reakcia pri leptospiróze. Leptospiróza okrem iného môže spôsobiť potraty, predčasný pôrod, zníženie produkcie mlieka, mesačnú slepotu a tiež aj smrť koňa. Tu vzniká otázka o vhodnosti vakcinácie koňa proti leptospiróze. Tento problém je omnoho komplikovanejší ako u psov, u ktorých je už roky na trhu účinná vakcína. Dôvodom je viac ako 500 druhov sérovarov leptospír, ktoré boli zatiaľ identifikované ako pravdepodobný pôvodcovia daného ochorenia. Aj keď experimentálne boli kone vakcinované proti leptospiróze, nebol dokázaný jej pozitívny účinok na zníženie výskytu mesačnej slepoty. Najfrustrujúcejším faktom ohľadom výskytu leptospirózy a mesačnej slepoty je, že mesačná slepota sa môže vyskytnúť aj viac, ako rok po infekcii leptospirou. Iným dôležitým údajom je, že leptospira môže byť v tele aktivovaná aj iným sekundárnym ochorením. Z vírusových ochorení je najčastejšou vyvolávajúcou príčinou mesačnej slepoty herpesvírus a chrípka u koní, z parazitárnych ochorení sú to všetky druhy parazitov vyskytujúcich sa u koní a významný podiel zohráva tiež trauma oka a alergie.

Príznaky ochorenia na začiatku sú rôznorodé, niekedy z dôvodu subtilného prejavu prehliadané. Vo všeobecnosti sa jedná o veľmi bolestivé ochorenie, ktoré sa prejavuje opuchnutými spojovkami, nadmerným slzením, svetloplachosťou, po niekoľkých dňoch sa rohovka zakalí a dúhovka sa bolestivo stiahne. Majitelia popisujú prvé príznaky ochorenia ako opuchnuté oko, nadmerné žmurkanie, biela rohovka, kone strácajú chuť do žrádla, odmietajú pohyb na slnku a separujú sa od stáda. Pokiaľ sa niektorý z uvedených príznakov vyskytne u koňa, je potrebné neodkladne privolať veterinárneho lekára a nepokúšať sa o samoliečenie.

Terapia mesačnej slepoty sa rozdeľuje na krátkodobú – intenzívnu terapia a dlhodobo – preventívnu terapiu. Pri krátkodobej terapii sa lokálne aplikujú do oka protizápalové látky – steroidy a lieky podporujúce rozšírenie zreničky. Taktiež je potrebná celková aplikácia protizápalových liekov. Cieľom dlhodobej terapie je v prvom rade zníženie frekvencie návratnosti zápalov a zdravotno – preventívne opatrenia. Kôň, ktorý prekonal mesačnú slepotu musí byť chránený od prievanu, prachu, čpavku v maštali, stresu, náhlej zmeny pastvy a krmiva, intenzívneho slnečného žiarenia, mrazu, má byť pravidelne odčervený, chránený proti muchám ovadom a komárom, kobyly by sa nemali pripúšťať a kôň by sa nemal vakcinovať minimálne 6 mesiacov od výskytu ochorenia.

Najnovšie a vysoko účinné trendy v terapii mesačnej slepoty sú zamerané na potlačenie imununologickej reakcie oka. Za týmto účelom bol profesorom Gilgerom z univerzity v Severnej Karolíne vyvinutý cyklosporínový implantát, ktorý sa implantuje pod skléru.

Cyklosporín A je imunosupresívna látka, ktorá sa vo všeobecnosti používa na prevenciu nepriajatia orgánov po transplantácii a tiež pri terapii syndrómu suchého oka u psov. Cyklosporín je ideálnym liekom pri prevencii návratnosti (rekurencie) imunitne – podmienených zápalových ochorení očí. Jeho hlavnou úlohou je potlačenie aktivity T – lymfocytov, ktoré sa vo veľkom množstve vyskytujú pri mesačnej slepote.

Cyklosporínové implantáty uvoľňujú účinnú látku viac ako 5 rokov. Štúdie, ako aj klinická prax dokázali, že sú bezpečné a najmä výrazne znižujú frekvenciu a intenzitu mesačnej slepoty u koní.

Vhodnými kandidátmi pre aplikáciu cyklosporínového implantátu sú pacienti, u ktorých je ochorenie dobre kontrolované bežnými liekmi, ale návratnosť ochorenia je u nich častá, ďalej kone, ktoré sú v období medzi epizódami ochorenia a majú zachované videnie, kôň nesmie mať šedý zákal (kataraktu) a v oku má len minimálne pozápalové zmeny, bez postihnutia sietnice. V neposlednom rade takýto kôň nesie mať iné celkové ochorenia.

Aj keď implantácia cyklosporínu neznamená stopercentnú istotu, že kôň neoslepne, doterajšie klinické výsledky poukazujú na veľmi dobrú a perspektívnu cestu pri terapii tohto zákerného a závažného ochorenia u koní.

TOP