Očné traumy u koní

Úvod

Traumy oka a jeho okolia sa u koní vyskytujú pomerne často. Vo väčšine prípadov je ich príčinou prirodzený nadmerný temperament a intenzita, akou kone reagujú na nezvyčajné situácie v maštali, pri práci, ale aj keď sú voľne vypustené. Kone majú uzatvorenú očnicu, ktorá pri súčasnom výskyte poranení v tvárovej oblasti býva často spolu – postihnutá. Mnohé z týchto poranení môžu viesť k slepote, pokiaľ sa neriešia včas a efektívne.

Veľa poranení oka vyzerá na začiatku podstatne horšie, ako sa klinicky prejavujú navonok. Veľmi dôležité je vyšetrenie oka a jeho okolia čo najskôr po traume, aby sa presne zistil jeho rozsah. Pokiaľ sa predpokladá, že oko môže byť zachránené operačným zákrokom, je tento potrebné uskutočniť čo najskôr od momentu poranenia. Ťažko poškodené oko je možné z dôvodu úplnej straty funkčnosti, alebo z kozmetického dôvodu odstrániť aj neskôr.

Prognóza ohľadom záchrany traumatizovaného oka závisí od typu a lokalizácie poranenia. Dobrú prognózu majú ostré traumy rohovky, pri ktorých nedošlo k poškodeniu iných intraokulárnych štruktúr. Zlá prognóza je po perforujúcich poraneniach, ruptúrach očnej gule v dôsledku tupej traumy, ako aj pri perforujúcich poraneniach zasahujúcich oblasť rohovky a skléry.

Vyšetrenie poraneného oka

Akútne poranenia sú pre koňa veľmi bolestivé a spravidla nedovoľujú akúkoľvek podrobnú prehliadku a manipuláciu v okolí postihnutého oka.  Niekedy už podľa polohy hlavy je možné posúdiť, či kôň na poranené oko vidí (natáčanie sa na postihnutú stranu). Poranené oko a jeho okolie je z dôvodu masívneho opuchu len veľmi ťažké vyšetriť okamžite po traume. V takýchto prípadoch musí veterinárny lekár koňa sedovať. Celkovú sedáciu je potrebné doplniť lokálnou anestéziou, aby bolo možné roztvoriť mihalnice. Ak aj napriek týmto opatrenia nie je možné posúdiť stav na oku, má sa okamžite začať s liečbou (do oka sa aplikujú antibiotiká a celkovo nesteroidné antiflogistiká). Rozsah poškodenia je možné vyhodnotiť aj o niekoľko hodín neskôr, keď opuch ustúpi a zviera je pripravené do celkovej anestézie.

Poranenia mihalníc

Pri poranení mihalníc je typické intenzívne krvácanie z dôvodu veľmi dobrého prekrvenia tejto oblasti. Postihnuté tkanivo je intenzívne opuchnuté. Pri vyšetrovaní je potrebné sa zamerať aj na kostný podklad, ktorý taktiež môže byť postihnutý. Veľmi dôležité je prehliadka hlavy koňa spredu a sledovanie symetrickosti mihalníc a tkaniva v okolí oka. Toto pozorovanie nám umožní posúdiť pravidelnosti kontúr a postavenie mihalníc (nepravidelnosti kontúr v okolí oka sú často zapríčinené výskytom zlomenín, pokiaľ je rozdielna veľkosť očnej štrbiny, môže ju spôsobovať poranenie mihalnice a oka, ale aj poškodenie nervov). Ak bola prítomná len trauma mihalníc, je vhodné, keď majiteľ niekoľko dní po pooperačnom období okrem terapie odporúčanej veterinárnym lekárom, prikladá aj studené obklady za účelom zmenšenia opuchu v danej oblasti (nie vždy sú tieto obklady koňom tolerované).

Staršie rany na mihalniciach je nutné v každom prípade chirurgicky ošetriť, pretože aj minimálne nepravidelnosti v postavení mihalníc môžu spôsobovať dráždenie spojovky, rohovky a sú častou príčinou vredov na rohovke.

Poranenia v oblasti očnice

Oko koňa je chránené v kostným okolím očnice. K poškodeniu týchto kostí dochádza najmä pri kopnutím, kolíziami s tvrdými objektmi alebo pri úderoch do tvárovej oblasti. Najčastejšie je postihnutá čelová kosť a dolný okraj kostného podkladu očnice. Tieto zlomeniny zapríčiňujú intenzívne poškodenie mäkkých tkanív za očnou guľou a v oblasti spojovky. Výnimkou nie sú taktiež poškodenia rohovky, pohmoždenia očnej gule a následné zápaly uveálneho aparátu (vnútroočný zápal dúhovky, riasnicového telesa a cievovky).

Poškodenie kostí očnice sa prejavuje typickou asymetriou, krepitáciou, opuchom a silnou bolestivosťou. Na potvrdenie zlomenín a zistenie rozsahu poškodenia je potrebné vyhotoviť röntgenový snímok. Len máloktoré zlomeniny v oblasti očnice nie je potrebné liečiť chirurgicky. Chirurgický zákrok vedie k minimalizácii alebo úplnej rekonštrukcii asymertie, ktorá je typická pri týchto poraneniach. Pokiaľ sa súčasne vyskytlo aj poškodenie oka, musí sa tento stav liečiť.

Poranenia rohovky a očného bielka

Poranenia rohovky a očného bielka sú veľmi časté a ich rozsah závisí od intenzity traumatizácie. Je potrebné vedieť, že aj keď rozsah poranenia na rohovke je malý, neskoré zahájenie liečby vždy zhoršuje daný stav na oku a niekedy môže viesť aj k trvalým neliečiteľným zmenám a oslepnutiu zvieraťa.
Pretože povrchová vrstva rohovky má stonásobne vyššiu citlivosť ako iné časti tela, poranenia lokalizované v tejto oblasti sú veľmi bolestivé. Takéto oko je bolestivé, silne slzí, spojovky sú silne začervenané, opuchnuté, povrch rohovky je nepravidelný a v mieste poškodenia čiastočne nepriehľadný.

Hlboké a perforujúce poranenia rohovky a očného bielka patria medzi najzávažnejšie poranenia. Úspešnosť liečby závisí od ich rozsahu, intenzity poškodenia vnútroočných štruktúr (dúhovka, šošovka, sietnica) a času, kedy sa vykoná prvé ošetrenie. Rozhodujúca je aj kvalita vykonaného operačného zákroku. Pri pretrhnutí rohovky alebo skléry, dochádza bezprostredne po poranení k vytekaniu komorovej vody a očný bulbus je zmenšený. Pokiaľ je otvor malý, dochádza v niektorých prípadoch k jeho uzatvoreniu, avšak vo vnútri oka sa intenzívne rozmnožujú baktérie, ktoré spôsobujúce akútny vnútroočný zápal. V ďalšom období sa z dôvodu vnútroočného zápalu sa zablokuje odtok komorovej vody a vzniká glaukóm (zvýšený tlak v oku, zelený zákal). Tento sa prejavuje zväčšením očného bulbu poraneného oka. Takýto stav sa nedá liečiť a oko je potrebné odstrániť.

Cudie predmety

Rany oka môžu byť taktiež zapríčinené cudzím predmetom, ktorý poškodzuje oko. Prítomnosť cudzieho predmetu sa klinicky prejaví náhlou bolestivosťou, silným žmúrením, slzením, svetloplachosťou, intenzívne červenými spojovkami a snahou zvieraťa otierať si oko o okolité predmety. Pokiaľ je cudzí predmet lokalizovaný len povrchovo, po miestnom znecitlivení rohovky je ho možné pomerne jednoducho odstrániť. Komplikácie predstavujú cudzie predmety, ktoré penetrujú do hlbokých štruktúr rohovky, alebo až do vnútra oka. Tieto je nevyhnutné okamžite chirurgicky ošetriť v celkovej anestézii. Je potrebné počítať s tým, že kôň musí byť po komplikovanom operačnom zákroku ( kedy bola poškodená celá hrúbka rohovky a prípadne aj vnútroočné tkanivá) hospitalizovaný minimálne 14 – 28 dní. Doba doliečenia je približne dva mesiace. Nie je zriedkavosťou, že u poškodeného oko sa vyvinie šedý zákal.

TOP